TigerSports.eu

AFSPRAAK MAKEN
ENNL

Privacybeleid

Privacy op Tigersports.eu

Reikwijdte
Dit document verwijst naar persoonlijke gegevens, die worden gedefinieerd als informatie over elke levende persoon (een natuurlijke persoon die hierna de betrokkene wordt genoemd) die niet al in het publieke domein is.
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die EU-breed is en veel uitgebreider dan zijn voorganger, de gegevensbeschermingswet, is samen met de privacy- en elektronische communicatieregelgeving (PECR) bedoeld om de rechten van betrokkenen in de EU te beschermen en te versterken. Deze rechten hebben betrekking op de bescherming van persoonsgegevens, bescherming tegen onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en het onbeperkte verkeer van persoonsgegevens binnen de EU en de opslag ervan binnen de EER.
1- Tigersports.eu, gevestigd aan de Kleine Houtstraat 110, 2011DS Haarlem, Nederland, waarnaar in deze Privacyverklaring hierna wordt verwezen als Tigersports, verstrekt graag de volgende informatie:
2 - Wie we zijn
De beoefenaars van Tigersports bieden sportmassagetherapie, mobiliteitstraining en voedingstherapieconsulten. Behandelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met elk diploma en de bijbehorende schoolnormen en richtlijnen.
3 - Persoonlijke gegevens
a) Ten behoeve van de behandeling kan de behandelaar gedetailleerde medische informatie nodig hebben. We verzamelen alleen wat relevant en nodig is voor uw behandeling. Wanneer u Tigersports bezoekt, zullen we aantekeningen maken die details kunnen bevatten over uw medicatie, behandeling en andere zaken die uw gezondheid beïnvloeden. Deze gegevens worden altijd veilig bewaard en worden niet gedeeld met iemand die niet bij uw behandeling betrokken is, hoewel ze voor gegevensopslagdoeleinden kunnen worden verwerkt door vooraf gescreend personeel dat allemaal een integriteits- en vertrouwelijkheidsovereenkomst heeft ondertekend. Om uw persoonlijke gegevens te kunnen verwerken, is het een voorwaarde voor elke behandeling dat u uw uitdrukkelijke toestemming geeft om Beoefenaars in staat te stellen uw persoonlijke medische gegevens te documenteren en te verwerken. Door u verstrekte contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen en postadressen, kunnen worden gebruikt om u te herinneren aan toekomstige afspraken en om rapporten of andere informatie over uw behandeling te verstrekken.
b) Voor marketingdoeleinden kan The Practice de door u verstrekte contactgegevens ook gebruiken om op uw vragen te reageren, inclusief het maken van telefonisch contact en het e-mailen van informatie naar u waarvan Tigersports denkt dat deze voor u interessant kan zijn.
c) Bij het maken van het eerste contact met Tigersports stemt u ermee in dat Tigersports een marketingdialoog met u onderhoudt totdat u zich ofwel afmeldt (wat u op elk moment kunt doen) of we besluiten onze diensten niet langer te promoten. Beoefenaars bemiddelen niet in uw gegevens en u kunt vragen om te worden verwijderd uit onze marketingdatabase door de praktijk een e-mail te sturen met behulp van de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring worden verstrekt.
d) Sommige basispersoonsgegevens kunnen over u worden verzameld via marketingformulieren en / of enquêtes die u invult, uit gegevens van onze correspondentie en telefoontjes en details van uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot persoonlijk identificeerbare informatie zoals internet. Protocol (IP) -adressen.
e) De website van Tigersports maakt gebruik van cookies. Een cookie is een reeks informatie die een website op de computer van een bezoeker opslaat en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. Cookies helpen Tigersports om bezoekers en hun voorkeuren voor websitetoegang te identificeren en te volgen. Websitebezoekers die niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat cookies worden geweigerd voordat ze de Tigersports-website gebruiken.
f) Tigersports zal alleen de informatie verzamelen die nodig is om u de diensten te kunnen bieden die u nodig heeft, het bedrijf verkoopt of bemiddelt niet in uw gegevens.
g) Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het traceren van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
h) Tigersports kan externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te faciliteren ("serviceproviders"), om de service namens ons te verlenen, om servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld Cliniko gebruiken voor het beheer van afspraken en klantgegevens, Google Analytics om websitegegevensverkeer te analyseren, Google Tag Manager om tags te beheren, Mailchimp om nieuwsbrief, promoties en marketinguitzendingen te beheren, en AddThis, Google Fonts en Font Awesome voor de lettertypen. en pictogrammen op de website. Bezoek https://www.cliniko.com/policies/privacy om te zien hoe Cliniko verwerkt gegevens.
i) de website gebruikt Cliniko voor het beheer van afspraken en verzamelt uw naam en e-mailadres. Daarnaast wordt Cliniko gebruikt voor het beheer van klantgegevens. Cliniko is gevestigd in Australië en kan al dan niet gegevens buiten de EU verzenden.
j) de website maakt gebruik van Web Analytics. We kunnen samenwerken met geselecteerde externe leveranciers, zoals Google Analytics, om trackingtechnologieën en remarketingdiensten op de website mogelijk te maken door het gebruik van eigen cookies en cookies van derden, om onder andere het gebruik van de gebruikers van de website te analyseren en te volgen. website, de populariteit van bepaalde inhoud bepalen en online activiteiten beter begrijpen. Google Analytics maakt gebruik van geanonimiseerde IP-adressen. Door de website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw informatie door deze externe leveranciers. U wordt aangemoedigd om hun privacybeleid door te nemen en rechtstreeks contact met hen op te nemen voor antwoorden op uw vragen. We geven geen persoonlijke informatie door aan deze externe leveranciers. Als u echter niet wilt dat informatie wordt verzameld en gebruikt door trackingtechnologieën, kunt u de externe leverancier bezoeken of de opt-out browser add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout gebruiken.
k) de website maakt gebruik van Google Tag Manager (GTM). Google Tag Manager (GTM ”) is een tagbeheersysteem om JavaScript- en HTML-tags te beheren die worden gebruikt voor tracking en analyse op websites. Tags zijn kleine code-elementen die onder meer worden gebruikt om traffic en bezoekersgedrag te meten: om het effect van online adverteren en sociale kanalen te begrijpen; het opzetten van remarketing en oriëntatie op doelgroepen; en om websites te testen en te optimaliseren. GTM maakt het voor ons gemakkelijker om onze tags te integreren en te beheren. Als u een deactivering heeft uitgevoerd, houdt GTM rekening met deze deactivering. Voor meer informatie over de privacypraktijken van GTM is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=en en de gebruiksvoorwaarden op https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy /.
l) Tigersports gebruikt Mailchimp en we verzamelen e-mail en voornaam en achternaam voor nieuwsbrief, promotie en marketing. Zie https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor hun privacybeleid.
m) de website gebruikt AddThis, Google Fonts en Font Awesome voor de lettertypen en pictogrammen op de website.
4 - Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens
Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen die zijn verkregen uit de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt en een legitiem belang om te reageren op vragen over de geleverde diensten.
5 - Gerechtvaardigde belangen die door Tigersports worden nagestreefd
Om een ​​optimale gezondheid bij cliënten te bevorderen.
6 - Toestemming
Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, stemt u ermee in dat Tigersports uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de beschreven doeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van het post-, e-mailadres of telefoonnummer dat u aan het einde van deze privacyverklaring vindt.
7 - Openbaarmaking
Tigersports zal uw persoonlijke gegevens veilig en beveiligd houden en alleen personeel dat betrokken is bij het verstrekken van uw behandeling heeft toegang tot uw patiëntendossiers, hoewel ons administratieteam toegang heeft tot uw contactgegevens zodat zij afspraken kunnen maken en uw account kunnen beheren. Beoefenaars zullen uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken, tenzij daartoe verplicht, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of geldige overheidsverzoeken. Tigersports kan ook haar Algemene voorwaarden afdwingen, inclusief het onderzoeken van mogelijke schendingen van haar Algemene voorwaarden om fraude of beveiligings- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of te beperken; of om te beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van haar personeel.
8 - Bewaarbeleid
Tigersports zal persoonlijke gegevens verwerken gedurende de duur van elke behandeling en zal alleen de persoonlijke gegevens opslaan die nodig zijn gedurende tien jaar nadat het contract is verlopen om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Na tien jaar worden alle persoonsgegevens verwijderd, tenzij basisinformatie door ons bewaard moet worden om aan onze toekomstige verplichtingen jegens jou te voldoen, zoals het wissen van gegevens. Gegevens over minderjarigen die een behandeling hebben ondergaan, worden bewaard totdat het kind de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. In sommige omstandigheden kan Tigersports uw Persoonsgegevens anoniem maken voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval Tigersports deze informatie voor onbepaalde tijd kan gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.
9 - Overdracht van gegevens buiten Europa
Het kan nodig zijn om uw Persoonsgegevens te delen op een manier die inhoudt dat ze buiten de Europese Unie ("EU") worden overgedragen. Onze externe leveranciers en serviceproviders kunnen bijvoorbeeld buiten de EU zijn gevestigd, zodat hun verwerking van uw persoonlijke gegevens een overdracht van gegevens buiten de EU met zich meebrengt. Deze landen hebben mogelijk geen vergelijkbare gegevensbeschermingswetten als de EU. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Als we uw informatie op deze manier buiten de EU overdragen, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten bestaan om te worden beschermd zoals beschreven in dit beleid. Momenteel bevinden onze servers zich in de Europese Unie, Verenigde Staten (gedekt onder het EU-U.S Privacy Shield Framework), terwijl sommige externe leveranciers hun servers in Australië houden (we hebben de nodige stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de AVG).
Als u onze services gebruikt terwijl u zich buiten de EU bevindt, kan uw informatie buiten de EU worden overgedragen om u van die services te voorzien.
10 - Uw rechten als betrokkene
Op elk moment dat Tigersports in het bezit is van uw persoonsgegevens of deze verwerkt, hebben alle betrokkenen de volgende rechten:
• Recht op toegang - u hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die we over u bewaren.
• Recht op rectificatie - u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
• Recht om te worden vergeten - in bepaalde omstandigheden kunt u vragen om de gegevens die we over u hebben uit onze administratie te verwijderen.
• Recht op beperking van de verwerking - waar bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, hebt u het recht om de verwerking te beperken.
• Recht op overdraagbaarheid - u hebt het recht om de gegevens die we over u hebben, over te dragen aan een andere organisatie.
• Recht op bezwaar - u hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, zoals direct marketing.
• Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering - u hebt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan de juridische gevolgen van geautomatiseerde verwerking of profilering.
In het geval dat Tigersports uw verzoek weigert op grond van het toegangsrecht, zullen wij u een reden geven waarom, die u juridisch kunt aanvechten. Op uw verzoek kan Tigersports bevestigen welke informatie het over u heeft en hoe deze wordt verwerkt.
11 - U kunt de volgende informatie opvragen:
• Identiteit en de contactgegevens van de persoon of organisatie (Tigersports) die heeft bepaald hoe en waarom zij uw gegevens verwerkt.
• Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming, indien van toepassing.
• Het doel van de verwerking en de wettelijke basis voor de verwerking.
• Als de verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Tigersports en informatie over deze belangen.
• De categorieën persoonlijke gegevens die worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.
• Ontvanger (s) of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden / zullen worden verstrekt.
• Hoelang de gegevens worden bewaard.
• Details van uw rechten om een ​​dergelijke verwerking te corrigeren, wissen, beperken of er bezwaar tegen te maken.
• Informatie over uw recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.
• Hoe u een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit (CNDP).
• Of het verstrekken van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan, en of u verplicht bent om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens.
• De bron van persoonlijke gegevens als deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld.
• Alle details en informatie van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering, en alle zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking.
12 - Om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die worden bewaard, kan identificatie vereist zijn
Tigersports moet mogelijk specifieke informatie en documenten van u vragen, zoals een paspoort of rijbewijs, om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben deze te ontvangen. Tigersports kan ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.
13 - Contact en klachten
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met Tigersports via de onderstaande gegevens:
E-mail: nathalie@tigersports.eu
Post:
Tigersports.eu
Nathalie Visser
Kleine Houtstraat 110
2011DS Haarlem
U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen, neem dan contact met ons op en wij reageren binnen 30 dagen. U kunt ook te allen tijde een klacht indienen bij uw respectieve toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. Tigersports stelt het op prijs als u de kans krijgt om uw zorgen weg te nemen voordat u het CBP benadert.

Osteopathie, sportmassage en voeding in Haarlem.
Sinds 2007 behandel ik bankzitters, recreatieve sporters en topatleten!

© 2024 TigerSports.eu | Privacy Policy | Web Miel Café Design
usercartcrossmenu